Delseger för Leksandsbröd i varumärkesstrid

Leksandsbröd har nu vunnit en delseger i sin kamp mot Wasabröd och deras användning av varumärket Mora. Det är patent- och registreringsverket - PRV - som upphäver registreringen av "Mora".
I sitt beslut skriver verket bland annat att Wasabröd inte har eller har haft någon tillverkning av bröd i Mora. Företaget har inte heller visat att verksamheten på något annat sätt har anknytning till kommunen, menar PRV. Varumärket ger allmänheten en uppfattning om att de produkter som det avser tillverkas i Mora och det är vilseledande, enligt PRV som alltså upphäver registreringen. På onsdag kommer marknadsdomstolen med sitt utslag i den här brödstriden.