För få ledare inom idrottsvärlden

Idrottsklubbarna har svårt att få folk att ställa upp som ledare. Och utan ledare, ingen verksamhet.
- Vi behöver ju någon som tar hand om de yngre, och få in dem i sporten, och det är där det är problem, säger Birgitta Solberg i Mora golfklubb. Och för att råda bot på det här har ett 20-tal klubbar nu samlats i Falun för att lära sig att bli bättre på att rekrytera ledare. - I vissa klubbar kanske man måste lägga ner vissa lag för att man inte har några ledare. Därför måste vi nu lära klubbarna hur man rekryterar ledare. Det säger Anders Sandberg på Dalarnas idrottsförbund. - Det kan bli stor ledarbrist om vi inte gör det här nu.