- Ingen risk att öka smittrisken bland fiskar!

Det säger Ulf Peter Wichardt, som arbetar på Fiskhälsan, Jordbruksverkets organ för kontroll av odlad fisk, apropå tidigare uppgifter om att det skulle vara farligt att utöka fiskodlingarna i Siljan.
Företaget Slotts Lax vill bygga ut sin fiskodling i Siljan, från drygt 100 ton fisk om året, till att producera hela 600 ton. Men det här har gjort att många idag är oroade. Bland annat på grund av risken för sjukdomsutbrott bland fiskarna. - Koncentrationen blir för stor, och det här handlar om odlingar i öppna kassar i sjön, och där ser man kopplingar till att smittan bland den odlade fisken kan spridas till vild fisk. Det säger Kjell Leander som är vattenekolog till Dalanytt. Men så här är det inte alls säger Ulf Peter Wichardt. - En utökning av en fiskodling, innebär ju inte att man per automatik riskerar att få nya smittämnen till sjöns fiskbestånd. Har man en bra djuromsorg och en bra hälsokontroll, så finns det ingen risk att man ökar risken för att tillföra nya smittoämnen, menar Wichardt. Enligt Ulf Peter Wichardt har Fiskhälsan kontrollerat Slotts Lax tre befintliga anläggningar i 10-15 år nu och ingen allvarlig sjukdom har hittills hittats. - Där är en bra djurmiljö och en bra djuromsorg, säger Wichardt till dalanytt.