Boliden hittar stora fyndigheter i Garpenberg

Boliden Mineral har ju letat efter nya fyndigheter i Garpenberg. Och nu tyder allt på att vad man hittills hittat är stort och omfattande.
- Det är en mycket, mycket stor fyndighet. Det säger Bert-Ove Johansson, som är områdeschef vid Bolidens gruvor i Garpenberg. Provborrningar har genomförts ungefär 900 meter under marken och fyndigheten ligger mellan de två gruvorna Garpenberg och Garpenberg Norra. Där har man hittat mycket höga halter av främst zink, silver och bly. Och de senaste analyserna visar att fyndigheten är omfattande och innehåller väsentligt högre halter av mineraler än den malm som bryts i Garpenberg idag. Hela 7 å en halv miljoner ton malm räknar man att få ut. - Det är fruktansvärt mycket. Malmvärdet på den här mineraliseringen pekar på någonstans mellan 100 och 200 kronor mer än vi har idag, säger Bert-Ove Johansson. Och att betyder mycket för Garpenberg, är Bert-Ove Johansson säker på. - Det här innebär ju att Garpenbergsgruvan som kanske skulle ha lagts ner om två-tre år, kanske fortsätter 10-20 år till. Det är alltså en mycket stor sak.