RFSL bildar ungdomsförbund

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL, beslöt vid en kongress i Jönköping i helgen att bilda ett nytt ungdomsförbund.
- Det är ett bra beslut som kommer att innebära att fler ungdomar söker upp RFSL för att bli medlemmar. Det säger John Eriksson, 20 år, och ledamot i RFSL Dalarna. RFSL Dalarna har idag drygt 200 medlemmar. Föreningen är ofta ute på skolor för att informera ungdomar om just RFSL, och enligt John Eriksson så har det inte varit något större problem att få kontakt med de ungdomar som vill söka sig till föreningen. - Jag tycker att fler skolor borde kontaka oss och låta oss komma och informera. För det blir mycket bättre bland eleverna, bland annat eftersom det blir lättare för eleverna att komma ut som homosexuella. Han säger också att det här nya ungdomsförbundet kommer att ha stor betydelse för både för medlemsantalet i föreningen OCH för ungdomarna själva. - Jag tror att medlemsantalet kommer att öka drastiskt, för det finns många aktiva ungdomar som vill vara med och engagera sig i föreningen, säger John Eriksson till dalanytt.