Niondeklassare mår bra

Nästan alla niondeklassare i Dalarna - 95 procent närmare bestämt - säger att de mår bra eller åtminstone ganska bra för det mesta.
Det visar en stor undersökning som landstinget Dalarna gjort bland drygt 3 700 niondeklasare. Flickor mår något sämre än pojkar. Bland pojkar är det bara 2 procent som ofta mår dåligt eller inte så bra, men bland flickorna är siffran 10 procent.