Sjön Tisken i Falun torrläggs tillfälligt

Falu kommun kommer i dag att sänka vattennivån i sjön Tisken med en meter. Anledningen är att en vattenledning vid Slussen grävts av och måste repareras. Den här sänkningen innebär att sjön blir torrlagd. Det är oklart hur länge reparationsarbetet tar, men det kan dröja någon dag innan sjön kan fyllas på igen. .