Arbetslösa ska ut i arbetslivet

Arbetsförmedlingen och och försäkringskassan i Falun har inlett ett samarbete för att få ut människor som är sjuka och arbetslösa i arbetslivet igen.
Målet är att en tredjedel av den gruppen ska ha arbete vid årets slut. Två handläggare vid arbetsförmedlingen och två vid Försäkringskassan ska arbeta med den här uppgiften. För dem gäller det bland annat att hitta effektivare rehabliteringsmetoder. I slutet av året ska myndigheterna utvärdera projektet.