Allvarlig kritik mot Orsa kommun

Skolverket riktar allvarlig kritik mot Orsa kommun. Detta efter att en elev inte fått det stöd hon behövde. Eleven tvingades därför att lämna högstadiet med betyg i endast tre ämnen.
Lars Liljedal som är är skol- och omsorgschef i Orsa kommun har full förståelse för Skolverkets kritik. - Ja, det är tre år av för dåligt arbete från vår sida som ligger bakom det här. Det finns inget annat att skylla på. Vi har inte levt upp till de krav vi ställer på oss själva, säger Lars Liljedal. Det har hela tiden varit känt att den aktuella eleven lider av koncetrationssvårigheter och låg stresstolerans. Trots detta gjorde skolan inte någon utredning av eleven. - Skolan har gjort bedömningen att det inte behövdes göra någon ytterligare utredning. Men jag menar att Skolverkets kritik är berättigad. Lars Liljedal säger nu att man kommer att göra allt för att inte det här ska upprepas i framtiden. - Vi har nu upprättade rutiner som gör att vi inte ska upprepa det här i framtiden.