- Banverkets framtidsplan är en skandal

Tågtrafiken på Dalabanan, det vill säga, sträckan Mora - Stockholm, måste gå snabbare än vad den gör idag. Och att Banverket i sin nya framtidsplan inte tar hänsyn till det är en skandal! Det menar Lars Wennås från Rättvik, folkpartistiskt oppositionsråd i Landstinget Dalarna, och ledamot i, Region Dalarnas direktion.
- Idag tar det 4 timmar och 3 minuter att åka tåg på sträckan, men jag och flera med mig vill att det ska gå betydligt snabbare och vi menar att det ska ta högst 2 timmar och 40 minuter senast år 2015, säger Lars Wennås till Dalanytt. I den framtidsplan som Banverket nu föreslagit, och som är ute på remiss, vill man satsa 235 miljoner kronor på, Dalabanan fram till 2015, men enligt Lars Wennås, borde verket satsa 3 miljarder kronor under samma tid. - Det är en förolämpning mot dalfolket att Banverket nöjer sig med en satsning som bara skulle innebära att resti- den mellan Mora och Stockholm skulle kapas med fem minuter mot vad den är idag, menar Lars Wennås, som pekar på att just en ordentlig insats för Dalabanan är livsviktig för framtida utvecklingsmöjligheter för Dalarna. - Det är dags för en ordentlig kraftsamling för att få staten att fatta hur viktig den här frågan är för vårt län, men det verkar som om Dalarna är en vit fläck på Banverkets karta idag, säger Lars Wennås.