Högskolan Borlänge utvecklar mobiltelefontjänster

För ett år sedan skrev mobiltelefonföretaget Europolitan Vodafone och Högskolan i Dalarna ett treårigt samarbetsavtal för att gemensamt bedriva forskning och utveckling som inriktas på den så kallade 3 G-teknologin.
Forskningen handlar bland annat om nya mobiltjänster, exempelvis information om väglag och trafik som man ska kunna ta emot på sin mobiltelefon. Att Vodafone valt just Högskolan Dalarna som samarbetspartner beror på den kompetens som finns inom högskolan, tror Owen Eriksson som är lärare och forskare i informatik. - Vodafone har sett att det finns en intressant miljö här i Borlänge, speciellt när det gäller vår kompetens inom ITS som betyder Intelligenta Transportsystem, säger Owen Eriksson. De nya tjänsterna inriktar sig alltså på ITS, intelligenta transportsystem. Man ska med sin mobiltelefon exempelvis kunna ta emot trafikinformation och som turist ska man kunna få information om den ort man befinner sig på. De mobila tjänster som redan finns idag är är positionerings- och navigeringstjänster för bilar. De ska också utvecklas ännu mer. Men för att få de här tjänsterna så avancerade och användarvänliga som möjligt så vill Owen Eriksson att 3-G utbyggnaden ska ta fart så fort som möjligt. - Vissa av de här tjänsterna kräver inte 3-G. Men vissa andra kräver 3-G om man vill göra de användarvänliga och vidareutveckla dem.