Stormöte om raset i Vintjärn

I går fick byborna i Vintjärn, där delar av gruvan har rasat, lugnande besked på ett stormöte. Vägnätet i byn kommer inte att rasa. Men det gamla vattenledningssytemet i byn läcker, och är direkt hotat av nya ras.
Delar av vattendistributionssystemet går igenom tidigare inhängnat rasbelagt område. Och en tarm går över den plats där akut rasrisk föreligger. Så det som från början var en oro för invånarnas säkerhet har nu bytts till en oro Vintjärns vattenförsörjning. Nya ledningar måste grävas och frågan är vem ska betala. Sixten Öman är ordförande för Vintjärns samfällighetsförening. Han säger till Dalanytt att det är markägaren, Stora Ensos ansvar. Men det håller inte bolagets jurist med om. Han tycker att kommunen ska betala. Kommunen i sin tur säger att det är samfällighetsföreningens ansvar.