Smedjebacken är Sveriges fattigaste kommun

Statistiska Centralbyrån, SCB, har jämfört kommunernas egna kapital. Och Smedjebacken hamnar längst ned i jämförelsen. Det är Smedjebackens stora skulder på 250 miljoner kronor (22.000 kronor per invånare) som ligger bakom det negativa resultatet.
Eget kapital är ett mått på hur utsatt en kommuns ekonomi är. Och Smedjebackens kommun har för länge sedan passerat alla säkerhetsmarginaler. Om man tar värdet på alla kommunens tillgångar och drar av skulder och olika avsättningar, som till exempel pensioner, hamnar Smedjebacken på minus 5007 kronor per invånare.