Spara på lokaler - inte lärare. (S)-krav i Mora

Skolor och förskolor i Mora måste skära ner verksamheten med närmare femton miljoner kronor. Enligt det förslag till besparingar som lagts fram av Barn- och Utbildningsnämnden ska besparingen göras ute på skolorna, bland annat genom att minska antalet lärare. Socialdemokraterna i Mora vill hellre minska på skollokaler, bland annat genom att lägga ner en del byskolor.
- I en del byar minskar elevantalet drastiskt och det kommer bara till något enstaka barn, säger Thor Nordlund, socialdemokratisk ledamot i Moras Barn- och Utbldningsnämnd. - Det går att spara elva miljoner kronor genom att minska lokalerna. Och det är ett bättre alternativ än att minska på personalen. Det drabbar barnen i form av sämre undervisning. Inför valet i höstas lovade det ledande borgerliga partiet i Mora, Centern, att inga byskolor skulle läggas ner, trots att den dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden förordade detta. - Jag hoppas att de tänker om, säger Thor Nordlund, som hänvisar till rektorernas uttalande om att undervisningen försämras och att lärartätheten i vissa områden kommer att minska till 5,5 lärare per hundra eleverom besparingsförslaget går igenom. -Det ska jämföras med riksgenomsnittet som är 7,8 lärare per hundra elever. - Dessutom riskerar vi att gå miste om Wärnerssonpengarna för 2003-2004, och det innebär i så fall ett ytterligare besparingskrav på över sju miljoner motsvarande tio tjänster. Wärnerssonpengar är ett statligt bidrag till kommuner för att öka personalen i skolorna. - Färre lärare i skolorna kan också innebära mindre inflyttning och att folk flyttar från kommunen, säger Thor Nordlund till Dalanytt