Klimatförändringar hot mot skogsbruket

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot det svenska skogsbruket. Det framkom vid ett seminarium på Furudals bruk idag.
Ett allt mildare klimat kan t.ex. påverka terrängen så att skogsbilvägar mjukas upp och blir oframkomliga för virkestransporter. I förlängningen betyder det alltså att det kan bli omöjligt att få ut virket ur skogarna. -Nu har vi verkligen fått bekräftat att utvecklingen ser ut så här, det är inte bara som vi tror, säger Per-Anders Smeds vid Mellanskog i Mora, en av de som deltog vid seminariet. -Nu är det oerhört viktigt att skogsbranschen redan nu börjar diskutera vad man ska göra åt problemet, säger han.