Risk för fler gruvras i Dalarna

Många öppna gruvhål i Dalarna - Det finns runt 10 000 öppna gruvhål i Dalarna, och ras likt det som skett i Vintjärn är något vi kommer att få leva med även i framtiden, säger Gunnar Svanfeldt, gruvingenjör på förvaltningsmyndigheten Bergsstaten i Falun till Dala-Nytt.
Det är nästan exakt 42 år, i mars 1961, som ett stort ras skedde i Idkerberget. Såväl det hastiga förloppet som den väg som raset tog var en överraskning för gruvledningen. Man hade förväntat sig ett mera successivt rasförlopp och att raset skulle söka sig upp mot botten på ett annat rasområde där ett ras inträffats 30 år tidigare. På grund av svaghetszoner i malmernas sidoberg styrdes raset istället mot ett bostadsområde där några garage med bilar följde med ner i djupet. Riksvägen genom Idkerberget fick därmed stängas av och flyttas. Gunnar Svanfeldt menar att arvet från den gamla gruvdriften lever kvar i vårt län, mer eller mindre dolt under marken. Han vill att allmänheten ska vara uppmärksam och anmäla eventuella skador de hittar på skyddsstängsel runt de gamla gruvhål som finns i markerna. - Men något nytt Idkerberget tror jag inte vi får uppleva igen, säger Gunnar Svanfeldt.