Landstingets Driftstyrelse läggs ner

Igår föreslog Landstingsstyrelsen vid ett extra sammanträde att Driftstyrelsen för hälso- och sjukvården läggs ner från den första juli. Ett bra beslut tycker Driftstyrelsens ordförande Inga-Lill Persson.
Anledningen till att Driftstyrelsen nu läggs ner är de senaste årens problem med att kontrollera ekonomin. Majoriteten vill att landstingsstyrelsen nu ska få större inflytande över verksamheten. Socialdemokraten Inga-Lill Persson som är ordförande för driftstyrelsen tycker inte att Driftstyrelsen har fungerat särskilt bra. - Vi i Driftstyrelsen har haft ett oerhört stort ansvar men inte så många befogenheter. Med tanke på det ekonomiska läget så har det här inte varit tillfredställande. Det var därför viktigt att få en annan tingens ordning, säger Inga-Lill Persson. Att Driftstyrelsen läggs ner den 1 juli innebär också besparingar för Landstinget. - Vi räknar med att spara mellan fem och tio miljoner på det här, säger Inga-Lill Persson.