Ytterligare avspärrningar i Borlänge

Polis och Räddningtjänst tvingades vid luchtid spärra av ett område i Hagalund i centala Borlänge med anledningen av den kraftiga blåsten. I Forssa centrum uppmanas människor att fortsätta hålla sig inomhus.
Den mycket kraftiga blåsten ställer fortfarande till stora problem i länet, inte minst i Borlänge. I går blåste flera tak ned i bostadsområdet Forssa och polisen tvingades spärra av området och uppmana de boende att stanna inomhus. Eftersom blåsten har fortsatt även i dag kvarstår avspärrningarna och de boende måste få eskort om de ska ta sig ut. Anledningen är att de mycket stora plåttak som har blåst ner på marken kan bli direkt livsfarliga när de blåser runt. I dag på förmiddagen lyckades Räddningtjänsten få kontroll över plåtarna och kunde säkra dem. Men eftersom det fortfarande finns risk att andra tak kan blåsa ner så kvarstår alltså avspärrningarna. Vid lunchtid tvingades polis och Räddningstjänst spärra av ett område i Hagalund i centrala Borlänge. Flera fasadplåtar hängde löst på ett höghus och Räddningstjänsten befarade att de kunde falla ner och skada någon människa. Därför stängdes Hagavägen av för både gående och all motortrafik. Räddningtjänsten befarar att de här avspärrningarna kommer att kvartå till någon gång ikväll. Det blåsiga vädret har också inneburit att många människor blivit strömlösa. Vid ett-tiden i dag saknade cirka 500 abonnenter i Ludvikaområdet ström och i Säter och Borlänge saknade cirka 600 hushåll el.