Ökande kostnader för alkoholkonsumtionen

Alkoholkonsumtionen ökar kraftigt i hela landet, så också här i Dalarna.
Enligt en rapport som gjorts för UNF, ungdomens nykterhetsförbund, så kommer kostnaderna för samhället på grund alkoholkonsumtionen att öka med nästan 900 miljoner kronor om året i framtiden. Den här summan gäller kostnaderna för vård, men också för produktionsbortfall, egendomsskador och förebyggande åtgärder. Det uppger UNF i ett pressmeddelande. Den här rapporten har gjorts av Anders Johnsson som är nationalekonom och tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter.