Uppåt för Leksands sparbank

Trots ekonomisk osäkra tider ökade Leksands Sparbank förra året inlåningen med över fem procent och den totala inlåningen uppgår till över en miljard kr.
Utlåningen ökade förra året med 13 procent till 982 miljoner kr. Vinsten för bankrörelsen uppgick till 18 miljoner kr. Enligt ett pressmeddelande har Leksands Sparbank under den senaste tioårsperioden lånat ut 1,7 miljarder kr till företag och privatpersoner i bygden.