Livskunskap blir obligatoriskt ämne i Falun

Livskunskap ska bli ett obIigatoriskt ämne på Kristinegymnasiet i Falun i höst. Det är ett sätt att komma tillrätta med den ökade anvädningen av droger och andra sociala problem bland ungdomar, säger skolsköterskan Pia Bildt Sröm.
I höstas gjorde polisen ett uppmärksammat tillslag vid Västra skolan i Falun efter uppgifter om knark på skolan. Flera elever förhördes och några dömdes också till böter. Flödet av knark bland ungdomar kom upp till ytan. Skolorna försöker ta tag i problemet genom att ge ämnet Livskunskap mer utrymme. Som första skola i Falun inför Kristinegymnasiet Livskunskap som ett obligatoriskt ämne i höst. - Det kommer att handla om relationer, hur man hanterar stress, hur man löser konflikter, hur man bygger upp sin självkänsla, och hur man vågar säga nej, säger Pia Bildt Ström som är skolsköterska på skolan .