Konkurserna minskar i Dalarna

Antalet företag som gått i konkurs här i Dalarna under årets tre första månader har minskat med 20 procent jämfört med samma period förra året. Det går stick i stäv mot utvecklingen i landet som helhet, där antalet företagskonkurser ökat med 12 procent. Under årets första kvartal har 37 företag i Dalarna gått i konkurs enligt Affärs- och kreditupplysningföretaget UC.