Ja till vindkraftverk i Idre

Älvdalens kommunfullmäktige sa igår kväll ja till planerna på att bygga vindkraftverk på Eksjöberget i Idre. Planerna har väckt en hel del diskussion eftersom Eksjöberget är avsatt som så kallat Natura 2000-område. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har begärt in kompletterande uppgifter från vindkraftföretaget om miljökonsekvenserna av en eventuell utbyggnad. Tidigast någon gång i höst kan Miljödomstolen avgöra om det blir vindkraftverk på Eksjöberget eller inte.