Marksanerare utbildas i Västerdalarna

Ludvika och Smedjebacken ska nu dra igång en yrkesutbildning i marksanering på högskolenivå.
Bakgrunden är bland annat att det i området finns mycket förorenad mark efter nedlagda gruvor och industrier, samtidigt som det i många fall saknas tillräckliga kunskaper för den sanering som ska göras. Utbildningen ska genomföras på distans med lärcentra i kommunerna som bas. Västerbergslagens utbildningscentrum har fått ett statligt projektbidrag på 375 000 kronor till den här satsningen.