Krisgrupp inrättad i Mora

Med anledning av storbranden i centrala Mora idag, då stora delar av Strandens skola ödelagts, har Moras Krisgrupp, POSOM-gruppen inkallats.
Krisgruppen kan man träffa på Andreasgården bakom Mora kyrka. telefonnumret dit är 0250-151 08