Lärcentrum på Dalregementet?

Näringslivskontoret i Falun föreslår att ett lärcentrum etableras på Dalregementet och i den gamla C-kasernen där. Dit kan sedan den grundläggande vuxenutbildningen förläggas.
En sådan här etablering ger möjligheter till att samutnyttja resurser med högskolan och andra utbildningsorganisationer, menar näringslivskontoret. Frågan ska behandlas av kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Falun i nästa vecka.