LEKSAND

Skatten höjs i Leksands kommun

Leksands kommun höjer kommunalskatten med 60 öre vid årsskiftet. Det beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Men det råder delade meningar om skattehöjningen bland Leksandsborna.

Pengarna från skattehöjningen vill kommunfullmäktige använda till kommunens skolor, vård, omsorg och till vägar.

Det råder delade meningar även bland politikerna. Kommunalrådet Bo Pettersson, c, tror att Leksandsborna kommer att se förbättringar i den kommunala servicen. Kristdemokraten Sakarias Winberg tror att kommunens svaga kommer att drabbas mest av skattehöjnigen.