Nutida Linné från Nås får fint pris

Bengt Ehnström i Nås har av Naturskyddsföreningen fått priset Silverfalken. I motiveringen kallas han för en nutida Linné.