ORSA

Nej till nationalpark på Koppången

Kommunen säger nej till en nationalpark på Koppången i Orsa. Kommunfullmäktige i Orsa avslog på tisdagen en motion från miljöpartiet om att kommunen skall verka för att myrområdet blir nationalpark.

Motståndarna till förslaget tycker att området redan är nog skyddat som naturreservat.