Utökad björnjakt i höst

Björnjakten utökas kraftigt i landet i höst. Naturvårdsverket beslutade på fredagen att höja kvoten till 233 björnar, en ökning med 49 från i fjol. Jakten blir nu så stor att björnstammen snart kan komma att minska.

Det blir i så fall första gången i modern tid som myndigheterna medvetet går in för att få ner antalet björnar i Sverige. Stammen har växt dramatiskt de senaste åren och beräknas nu omfatta runt 2 800 djur, långt över den miniminivå på 1 000 djur som riksdagen beslutat om.

– Det är en uttalad linje att andra intressen än bevarandeintresset ska få en större roll när miniminivån är nådd. Länsstyrelserna har i princip fått den tilldelning de begärt, säger Robert Franzén, handläggare på verkets viltförvaltningsenhet till TT.

Tilldelningen per län är följande: Norrbotten 54, Västerbotten 24, Jämtland 70, Västernorrland 18, Dalarna 35, Gävleborg 30, och Värmland 2. Totalt hade länen begärt 254 björnar. Skillnaden förklaras med att verket räknat bort ett antal björnar som skjutits i ren skyddsjakt under våren, framför allt i Norrbotten.