avesta

Kommunen vill bli rättvisemärkt

Avesta kommun satsar på att bli en rättvisemärkt kommun, en så kallad Fair Trade City. För att bli licencierad krävs det att företag, både offentliga och privata, börjar använda rättvisemärkta produkter. Men också livsmedelsbutikerna måste ha ett utbud av rättvisemärkta varor.

Socialdemokratiska kommunalrådet Agneta Törnqvist tycker att det är viktigt att kommunen gör vad de kan, eftersom kommunen är en så stor konsument av varor och tjänter.

När en kommun blir rättvisemärkt förbinder den sig till etisk konsumtion, vilket i innebär att man i sina upphandlingar måste ta hänsyn till att varor och tjänster är rättvist gjorda.

Ett exempel är kommunens kaffekonsumtion, som enligt planerna bara ska bestå av rättvisemärkt kaffe. Till hösten kommer kommunen att bjuda in intresserade företag för information om satsningen.

Totalt finns idag åtta rättvisemärkta kommuner i landet.