Leksand

Forskarkritik mot kommunbeslut

Dövblinda Susanne Stjärnlöf i Leksand får inte längre ledsagare av Leksands kommun. Medicine doktor Kerstin Möller från Örebro är expert på dövblindas situation. Hon blir upprörd när hon hör om kommunens beslut.

Efter Leksands kommuns beslut riskerar Susanne Stjärnlöf att bli isolerad från samhället. Det är svårt för henne att ta sig ut ensam när hon är döv och nästan blind.

Kerstin Möller har forskat om dövblindas situation under elva år.

– Jag förstår inte hur Leksands kommun tänker i det här fallet, säger hon. Jag blir fruktansvärt uppröd.

Men det är inte ovanligt att kommuner avslår ansökan om ledsagare från dövblinda, berättar Kerstin Möller.

– Det beror på två saker. Dels försöker kommuner spara pengar. Dels tror jag funktionshindret är okänt. Det är ju inte något som direkt syns.

– Man tänker i termer av rörelsehinder eller utvecklingsstörning. Man tänker inte i termer av skyddslöshet. som det här handlar om, säger Kerstin Möller.

Ingen ansvarig på Leksands kommun vill motivera beslutet att dra in Susanne Stjärnlöfs ledsagare.