Falun

Dalapolisen kritiserad av JO

För ett drygt år sedan blev två 15-åringar misshandlade i Falun men det dröjde ända till i maj i år innan den misstänkte förhördes och åtal väcktes.

Nu får polisen i Dalarna och åklagaren i målet kritik från justitieombudsmannen för långsam brottsutredning. Lagen säger att om brottsoffren är under 18 år och det finns en skälig misstänkt för brottet ska åklagaren ha fattat beslut i åtalsfrågan inom tre månader.