Mora

Vasaloppet skapar internationella kontakter

Sportschefen för Vasaloppet, Tommy Höglund, kommer att representera Sverige i Internationella skidförbundets långloppskommitté.

Höglund skall utveckla långloppsskidåkningen tillsammans med utvalda från ett tiotal skidnationer. Han har erfarenhet från Internationella skidskytteförbundets (IBU) tekniska kommitté sen tidigare, och han ser fram emot att få jobba internationellt igen.

Av de 47000 Vasaloppsdeltagarna förra året var bara 3000 från andra länder, och ett av målen för arrangörerna är att få med fler utländska deltagare. Ett tätare samarbete med andra skidnationer kan leda till att fler kryssar landgränserna för att åka skidor i Sverige. Tommy Höglund tror är ett internationellt samarbete viktigt för utvecklingen av Vasaloppet.