Tandreform med vinnare och förlorare

På måndagen började det nya tandvårdsstödet att gälla. Ett tandvårdsbidrag införs, liksom ett nytt högkostnadsskydd. Men samtidigt har det gamla subventionssystemet försvunnit, vilket innebär att många trots allt kan få betala mer för sin tandvård än tidigare.

Regeringen satsar sex miljarder kronor på subventioner av tandvård i år, jämfört med tre miljarder förra året.

Per Otterud är klinikchef på folktandvården i Insjön, och enligt honom är vinnarna i det nya systemet de som har väldigt höga tandvårdskostnader. Vinnare är också de som har bra tandhälsa och bara behöver gå till tandläkaren på undersökning ungefär en gång vartannat år.

Enligt Per Otterud är förlorarna på nya systemet de som har tandvårdskostnader på under tre tusen kronor om året, eftersom det finns ett karensbelopp på 3 000 kronor per år för alla patienter i det nya systemet.