Falun

Läkare utan gränser på turné

Flyktingläger med flera miljoner människor är något vi inte behöver uppleva i Sverige. Där florerar sjukdomar som kolera och tuberkulos samt ångest över döende familjemedlemmar. Denna veckan har dalafolket möjlighet att få en inblick i hur det kan se ut i dessa läger för Läkare utan gränser är i Falun och visar hur en hjälporganisation arbetar. Utställningen finns på Stora torget i Falun till och med lördag.