Älvdalen

Klart för pelletseldad fjärrvärme

Nu är det klart att Älvdalen får fjärrvärme. Men det är inte kommunen som star bakom utan företagaren Björn Antonsson. Hans företag bygger pelletsfabrik och värmenät för 200 miljoner kr. 15-20 nya jobb skapas också.

Fjärrvärmen ska värma kommunala fastigheter, bostadssiftelsens hus, Svenska kyrkans fastigheter och en del industrier.

Björn Antonsson berättar att det är skogsråvara som ska värma Älvdalen. Det är alltså en hel del skog som kommer gå åt. Men han betonar att det är miljövänlig energi. Och skogsråvara inte saknas i Älvdalen med omnejd.

– Vi bor ju mitt i vebon, säger kommunens näringslivschef Gunnar Barke.

Efter att alla papper skrivits på i fredags, så sätter nu Björn Antonssons företag BA Energi igång med bygget. Tillsammans med fjärrvärmeanläggningen ska alltså också en pelletsfabrik byggas. Dessutom måste rören som ska leda värmen ut till fjärrvärmekunderna grävas ner - totalt nästan en mil rör.

Men trots allt jobb hoppas Björn att en temporär panna ska leverera fjärrvärme i Älvdalen redan i höst. Den riktiga anläggningen ska stå klar till nästa höst.