Advokat kritiseras

Advokatsamfundets disciplinnämnd har tilldelat en erinran mot en advokat i Borlänge. Advokaten får erinan bland annat för att ha varit för långsam med att ge en klient sluträkningen. Därigenom har advokaten åsidosatt sina plikter som advokat, anser nämnden.