rättvik

Trygghetslarm kopplades bort

En jourläkare i Rättvik, tillkallades till en patient som avlidit i sitt hem. Jourläkaren upptäckte då att mannens trygghetslarm låg på ett bord i rummet.

Efter en utredning visade det sig att hemvårdspersonalen, ett år tidigare kopplat ur larmet mot den avlidne mannens anhörigas vilja.
Beslutet att koppla ur larmet togs på grund av att mannen larmade i onödan.
Kommunstyrelsen i Rättvik har beslutat att göra en lex Sarah-anmälan om fallet till länsstyrelsen.