Förälder JO anmäler

Borlänge kommuns barn-och skolnämnd har blivit anmäld till justitieombudsmannen, JO.
Det är en förälder som är kritisk mot att ett fritidshem stängts två dagar för planeringsarbete, utan att någon alternativ barnomsorg erbjuds.
Senast den 18 augusti måste nämnden in med en förklaring till JO.