Skötte sjukpenning åt sambon

En handläggare vid ett av Försäkringskassans kontor i Dalarna har åtalats för tjänstefel. Handläggaren har under ett par års tid, vid flera tillfällen, handlagt ärenden om sjukpenning, bostadsbidrag och föräldrapenning för sin sambo. Den åtalade erkänner brottet.