Vill folkomrösta om tågstationer

Nu kräver flera personer i Avesta en lokal folkomröstning hur man ska göra med frågan om var Stockholmstågen ska stanna. I ett förslag från kommunen ska tågen stanna i Avesta Centrum istället för Avesta-Krylbo. På måndagen började man dela ut blanketter som folk får skriva under som senare kan leda till en folkomröstning i frågan.

– Vi vill få till stånd en folkomröstning där folk får tycka till helt enkelt; var ska tågstoppen vara? Det säger socialdemokraten Annelie Palm som är initiativtagare till folkomröstningen. Redan innan namninsamlingen startat menar hon att många vill tycka till om var Stockholmstågen ska stanna.

– Det är väldigt många som stödjer oss.

Det behövs 880 namnunderskrifter för att fullmäktige ska ta upp frågan säger Annelie Palm, och om en tredjedel av fullmäktiges ledamöter vill ha en omröstning så kommer det bli en sådan. Personligen tycker Annelie Palm ska stanna i Avesta/Krylbo. Folkomröstningen kan visa på att tågen helst ska stanna i Avesta centrum. Men det ser inte hon som något nederlag.

– Då är det så. Då har ändå demokratin fått råda och det är jätteviktigt.

peter.a.johansson@sr.se