Få känner till ledlampor

Dalainnevånarna förlorar en massa pengar på onödig belysningsel. Trots att det nu finns en ny typ av lågenergilampor som inte drar mer än en tiondel så mycket el som normala glödlampor och dessutom kan hålla 30 gånger så länge, så är det väldigt få som köper lamporna.

Lysdiodlampa eller ledlampa. Så heter den nya typen av lågenergilampa som snart kan leda till en revolutionsarmad minskning av våra elkostnader. En motsvarighet till en vanlig glödlampa kostar i nuläget 200 kronor men håller i 30 till 50 år och drar bara en tiondel så mycket el. Med dagens elpris kan man därmed spara en 50-lapp om året för varje utbytt lampa, vilket gör att den initiala merkostnaden betalar sig ganska snabbt.

Men få verkar känna till ledlampan. Flera som vi träffar på stan säger nej på frågan om de känner till lampsorten. Vi har ringt runt till el-butiker i Dalarna och de flesta svarar att ledlamporna bara utgör några få procent av lampförsäljningen.

– Jag tror att kunskapen är för liten än så länge, det här kommer väldigt stort och utvecklingen går ju väldigt fort framåt, ju mer folk får lära sig, ju mer produkter som kommer fram så kommer det säkert att öka enormt, säger elbutiksförsäljaren Åsa Blomqvist.