Insjuknade i ehec efter Morabesök

En tvåårig flicka från Stockholm har avlidit efter att ha smittats av bakterien ehec, tvååringen var på tillfälligt besök i Mora när hon insjuknade förra söndagen. Astrid Danielsson är smittskyddsläkare i Dalarna och hon säger att personer i Mora inte behöver vara oroliga.

Prover har tagits på platser och personer i flickans omgivning, man har också analyserat mat hon ätit, men inga fler spår av ehec har kunnat påvisas. Ehec-bakterien kommer från boskapsdjurs avföring och kan spridas till grödor som i sin tur kan smitta människor. Men detta är mycket ovanligt. Ehec kan orsaka svår tarminflammation och njurskador och i extrema fall vara livshotande.