Försäljningen av alkohol ökar

Systembolagets försäljning mätt i ren alkohol ökade med 3,9 procent i Dalarna under de åtta första månaderna 2008, jämfört med samma period 2007. I landet ökade försäljningen med i genomsnitt 3,1 procents.

I Dalarna ökade handeln med vin, öl, cider och blanddrycker under perioden. Däremot har spritförsäljningen minskat något.