älvdalen

Högst bidrag till bostadsanpassning

Älvdalen är den kommun i Dalarna som sett till folkmängden satsar mest pengar på funktionshindrades bostäder.

I Älvdalen var den genomsnittliga kostnaden för bidrag till bostadsanpassning 235 kronor per invånare under åren 2005-2007.

Älvdalens bidrag är nästan fyra gånger högre än i Mora, där kostnaden bara var 62 kronor per invånare. Det visar siffror som Boverket tagit fram.