Mattias Flink överklagar

Mattias Flink har överklagat Örebro tingsrätts beslut om att inte tidsbestämma hans livstidsstraff. Flink vill få sitt livstidsstraff tidsbestämt till 24 år, men tingsrätten i Örebro avslog hans begäran.

Tingsrätten avslog Flinks begäran eftersom hans brott var så grovt. Rätten kallar det ”exceptionellt försvårande omständigheter”. I den överklagan som Flinks advokat skickat till Tingsrätten i dag tas framför allt tre saker upp:

Först och främst den praxis som Högsta domstolen nyligen slagit fast. En praxis som innebär att ett livstidsstraff ska tidsbestämmas till högst 24 år.

Dessutom var det just Högsta domstolen som dömde Flink från början. HD var alltså medveten om Flinks fall när praxisen fastslogs. Slutligen stod det i Flinks livstidsdom att det fanns förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet. Inget av det här har tingsrätten tagit hänsyn till, enligt Flinks advokat Johan Eriksson, som alltså överklagar tingsrättens beslut till Göta Hovrätt.