falun

Alkoholbeslut kvar hos socialnämnd

Det blir socialnämnden som även i fortsättningen kommer att besluta om alkoholtillstånd i Falun. Det blev klart på kommunfullmäktiges samanträde på torsdagskvällen. Därmed gick kommunfullmäktige emot kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén (m) som drivit frågan om att flytta alkoholtillstånden till kommunstyrelsen.

Efter beslutet var Mikael Rosén besviken:

– Ja på sätt och vis är jag det. Det här är ju en fråga som skär rakt genom partierna och sådant här kan hända då.

Bakgrunden till att fullmäktige debaterade frågan är att socialnämnden sa nej till öltält under Falukalaset, ett beslut som upprörde många och som har splittrat i princip alla politiska partier i fullmäktige.

Men förslaget i fullmäktige på torsdagen, att istället låta kommunstyrelsen ha hand om alkoholtillstånden gick i stöpet med röstsiffrorna 25 mot 30, och socialnämnden kommer även fortsättningsvis att besluta om alkoholtillstånden i Falun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén, tror ändå att det kan komma något gott ur det här.

– Det är många synpunkter som kommit fram som gör att bedömningarna kanske blir lite anorlunda framöver. Det har ju kommit en hel del kritik mot några av de beslut som socialnämnden fattade. Och debatten har ju inte bara varit politisk, utan det har varit väldigt mycket debatt ute bland allmänheten.