Taxiproblemen i Rättvik och Leksand

Säger upp avtal med Dalatrafik

Missnöjet med att det inte finns någon taxi i Leksands och Rättviks kommuner har varit stort, både bland kommuninvånarna och turister.Men till våren hoppas man att det ska finnas taxi för privata körningar igen . Det första steget till en sådan lösning är att de båda kommunerna nu säger upp sitt avtal med Dalatrafik.

– Vi är besvikna över deras sätt att agera i den här frågan och deras sätt att försöka lösa problematiken, säger Rättviks kommunalråd Jonny Jones.

Det var förra sommaren som det blev klart att Dalatrafik och Sambus skulle ansvara för skolskjutsar och färdtjänst i de bägge kommunerna. Något som ledde till att de små taxibolagen i Leksand och Rättvik förlorade sin viktigaste inkomstkälla och tvingades sluta.

Sen dess har det alltså inte funnit någon taxi då Dalatrafik, enligt Jonny Jones, inte varit intresserad av att köra folk till och från hotell och restauranger.

Men nu säger de båda kommunerna upp avtalet med Dalatrafik med förhoppningen att näringslivet ska få igång taxiverksamheten igen tills att en ny upphandling kan ske 2011.