Falun

VD åtalas för arbetsolycka

VDn för Korsnäs Bröd i Falun åtalas ansvarig för en arbetsolycka vid Korsnäs bröd i Falun. Åklagaren yrkar också på att företaget ska betala en företagsbot.

I november 2006 klämdes en anställd allvarligt, när han sträckte in ena armen i en maskin för att rätta till ett problem.

Oyckan ledde till ett halvårs sjukskrivning . Den medförde nedsatt känsel och nedsatt rörlighet i armen.

Åklagaren hävdar i sin stämningsansökan att äldre maskiner använts i tillverkningsprocenssen, där rörliga eller på annat sätt farliga delar varit oskyddade.

Företagets VD åtalas nu misstänkt för arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada.

Han har enligt åklagare åsidosatt vad som krävs av honom för att förebygga olycksfall. Ansvaret för arbetsmiljön i företaget har inte organiserats eller tydliggjorts, anser åklagaren.

Problemet med den aktuella maskinen har inte heller åtgärdats, trots att riskerna med den observerats och bedömts redan år 2004.

Åklagaren yrkar också på att tingsrätten utdömer en företagsbot på 100 000 kronor mot företaget.

VD:n nekar till brott.